ميزگرد «ايران و روسيه در فضاي نوين بين المللي» روز گذشته با حضور و سخنراني الکساندر سادونيکوف سفير روسيه در ايران و مهدي سنايي رئيس موسسه مطالعات ايران و اوراسيا برگزار شد.

در اين ميزگرد ابتدا مهدي سنايي با بيان اينکه سه نوع نگاه در ايران نسبت به روابط با روسيه وجود دارد، گفت؛ يک نگاه کاملاً بدبينانه است که در اين نگاه به روسيه به عنوان شريک غيرقابل اعتماد نگاه مي شود و عمده مستندات اين نگاه هم روانشناسي تاريخي مردم است؛ دوره جنگ جهاني دوم. اشغال آذربايجان و قرارداد ترکمنچاي و مداخلاتي که در دوره هايي وجود داشته است.

در دوره حاضر هم مطرح مي شود که روسيه به تعهداتش در قبال ايران عمل نمي کند مثلاً در مورد راه اندازي نيروگاه بوشهر و موشک هاي اس -300 تاخير دارد. با اينکه در مورد اس-300 قرارداد بسته شده، تاخير چندساله دارد و مواردي از اين قبيل. در اين نگاه برخي از مشکلات کشور ناشي از همکاري با روسيه است و معتقد است ايران بار روابط را روي همکاري با روسيه گذاشته و در مقابل از همکاري با غرب کاسته است و به اين تعبير مي شود که ايران بيشتر مهره يي براي روسيه است که روسيه با آن در معادلات خود با دنيا بازي مي کند.

به گزارش ايسنا وي افزود؛ نگاه مقابلي وجود دارد که خوشبينانه و معتقد است روسيه شريک استراتژيک ايران است و در طول دو دهه گذشته روابط صميمانه يي با ايران داشته است. اين نگاه معتقد است يخ ها در روابط ايران و روسيه در سال 91 آب شد و پس از فروپاشي شوروي روابط صميمانه يي شکل گرفت که در 400 سال گذشته بي سابقه بوده است.

در واقع اين نظر استناد مي کند که بسياري از تکنولوژي هايي که غرب در اختيار ايران قرار نداد، روسيه در اختيار ايران قرار داده است.وي نگاه سوم را نگاه ميانه يي دانست که معتقد است روابط ايران با روسيه بيشتر در اظهارات و دو رويکرد بالا جنبه سياسي دارد.مهدي سنايي سپس گفت؛ ما در ايران بايد توجه کنيم که بسياري از تحليل هايمان مبتني بر فضا و محدوده تئوريک دوره جنگ سرد است، درحالي که آن دوره گذشته است و سياست روسيه براساس قواعد دوره جنگ سرد تنظيم نمي شود و بايد اين قالب ها را کنار گذاشت.

سياست خارجي روسيه، سياست خارجي ايدئولوژيک نيست بلکه مبتني بر عمل گرايي است. اين موضوع در سند امنيت ملي روسيه و برنامه هاي سياست خارجي روسيه آمده است و مدام تاکيد مي کنند که روسيه به دنبال منافع ملي خود است.

واکنش به شعار در قبال روسيه

سفير روسيه در ايران نيز در اين نشست با بيان اينکه بايد به اين سوال پاسخ داد که چه کسي شعارهايي در ايران عليه روسيه مطرح کرد؟ و چه کسي اين خبرهاي دروغين را پخش کرده است که 95 درصد مردم ايران به روسيه بي اعتماد هستند، گفت؛ اکثر مردمي که شعارهاي مختلفي داشته اند به خاطر اين دروغ ها بود که روس ها نيروي ويژه خود را به تهران آورده اند و اغتشاشات با کمک روس ها سرکوب مي شود.

اميد به توافق در مورد اس-300

وي سپس در مورد راه اندازي نيروگاه بوشهر گفت؛ آنچه در مورد موضوع نيروگاه بوشهر و سامانه اس - 300 است حل شدني است. در مورد بوشهر نمي دانم شما چه تناقضاتي در مورد زمان راه اندازي اين نيروگاه ديده ايد؟ من با مسوولان ايراني در اين رابطه اخيراً صحبت هايي داشته ام، کسي در اين مورد به ما تذکري نمي دهد. ما طبق برنامه يي که داشته ايم عمل کرده ايم و براساس هماهنگي ها پيش رفته ايم. برنامه ها نزديک به دو سال است که هماهنگ شده است و طبق آن پيش مي رويم و به طور مرتب در اين مورد گزارش هايي به روزنامه ها ارائه مي دهيم، به طور مثال تست سلسله تجهيزاتي را با فشار زياد براي پر کردن رآکتور، سوخت اتمي و به کار انداختن آن آماده مي کنيم و اميدواريم ظرف يکي دو ماه آينده فاز ديگري براي اتمام کامل و به کار انداختن نيروگاه و توليد برق انجام دهيم.

درباره توليد برق بايد در نظر داشت که اين مساله چند مرحله دارد و ما مرحله به مرحله آن را تکميل مي کنيم. فازهايي که پيگيري شده است مراحل خود را گذرانده و در حال تست آنها هستيم.کل نيروگاه اتمي بوشهر آماده شده است، اما تست تجهيزات قبل از اينکه اورانيوم در رآکتور فرآوري شود، بايد به طور دقيق انجام شود. وقتي فرآوري هسته يي آغاز مي شود بايد مطمئن باشيم کل تجهيزات هماهنگ کار مي کند و در مورد آن مطمئن باشيم تا خداي نکرده حادثه يي پيش نيايد اما ساخت نيروگاه نهايي شده است و اگر کنترل اضافي لازم باشد آن را انجام مي دهيم. چنانچه يک هفته يا دو هفته يا يک ماه به زمان نياز داشته باشد چاره يي نداريم، بايد آن را انجام دهيم، چون نمي توانيم بدون اطمينان کار را آغاز کنيم. کار ساخت نيروگاه تمام است و تمام تجهيزات نصب شده و در حال انجام تست ها هستيم و اين کار مشترکاً با متخصصان ايران انجام مي شود. گزارش رئيس سازمان انرژي اتمي کشور شما و ساير مسوولان نشان مي دهد ما با تفاهم و همکاري در اين زمينه وارد شده ايم.در مورد تحويل موشک هاي اس - 300 به ايران هم اين موارد حل شدني است. ما به شما خير نگفته ايم. ما بايد اين موضوع را به شکلي حل کنيم و ان شاءالله به توافقي مي رسيم تا تحويل آن انجام شود.

دليلي براي سردي روابط وجود ندارد

در ادامه سفير روسيه در ايران در پاسخ به سوالي مبني بر سردي روابط روسيه و ايران گفت؛ من دليلي براي سردي روابط نمي بينم اما به هرحال ما مي گوييم مسائلي وجود دارد، برخوردهاي مختلفي در مورد برنامه هسته يي شما وجود دارد ولي معتقديم اين برخوردها اصولي نيست، چون حق شما را مي شناسيم، اما معتقديم آن جزييات و سوالاتي که هست بايد روشن مطرح شود و اين بحث را پايان دهيم. البته ما مي فهميم موضع گيري غربي ها چيست. ما مي دانيم به مذاکرات صميمانه و شفاف و بدون فشار روي طرف ايران نياز است اما از سوي ديگر انتظار داريم ايران انعطاف پذيري بيشتري در اين مورد نشان دهد. بايد در نظر داشت نه فقط ما، بلکه طرف مقابل هم سوالاتي دارد.

وي افزود؛ در آخرين گزارش ها و تصميماتي که در شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي اتخاذ شد، اعلام شد سوالاتي باقي مانده است. ما مي شنويم که گفته مي شود ما تمام موارد را کاملاً روشن کرد ه ايم، درحالي که اگر اين طور بود سوال هايي براي ما مطرح نمي شد و ما محورها و مباحث ديگري را مطرح مي کرديم. بايد همه مطالب به طور روشن روي ميز مذاکرات گفته شود. ما دائم اصرار مي کرديم که بايد سياست مذاکرات صادقانه، صميمانه و شفاف اساس پيدا کردن راه حل ها باشد. البته ما چندان از اينکه اعلام غني سازي 20 درصد در ايران شد، راضي نيستيم. چون آنها که اعتماد ندارند با اين کار مي گويند اين نشان مي دهد که ايران وقت کشي کرده و با اين کار سطح غني سازي را بالا مي برد و نهايتاً چيز ديگري به دست مي آورد. من چنين برخوردي را قبول ندارم، اما از سويي ديگر ما نبايد زمينه هاي بهانه سازي را ايجاد کنيم.

دوست نداريم از خط قرمز بگذريم

در ادامه اين نشست الکساندر سادونيکوف در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه علت عدم موافقت روسيه با تبادل سه مرحله يي سوخت چيست، با بيان اينکه اين موضوع فقط مربوط به روسيه نيست، گفت؛ ما دوست نداريم خط قرمز بگذاريم، از هيچ سو، تا اولتيماتومي در نظر گرفته شود زيرا به هر حال اين موضوع اجرانشدني است. ما نمي توانيم به تصميم نهايي برسيم که سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران به چه شکلي حل مي شود اما اگر زمان تمام شد هر طرفي که اولتيماتومي را ارائه مي دهد و بر آن تاکيد مي کند بايد چه کار کند، با دادن اولتيماتوم ها در واقع ما خود را محدود مي کنيم.

وي افزود؛ در مذاکرات آتي که خواهيم داشت بايد همه با هم گفت وگو کنيم. معتقدم ما مي توانيم به نتيجه يي برسيم. نه فقط مساله رآکتور تهران، بلکه بايد کل مسائل مربوط به برنامه هسته يي ايران را حل و فصل کنيم. اين علاقه شخصي ما نيست بلکه به نفع هر دو کشور، منطقه و دنيا خواهد بود.

سادونيکوف در ادامه گفت؛ ما موضع مان را عوض نکرده ايم و عقب نشيني نکرده ايم، و همان موضعي را که قبلاً داشته ايم، امروز داريم. ما به گروه 1«5 پيوستيم فقط به دليل اينکه ديديم امکان کمک به ايران و کل دنيا وجود دارد تا از اين مساله رها شوند. شرکت فعال تر ما و چين مي تواند به اين موضوع کمک کند. شما شاهد بوديد که ما در اين رابطه بسيار فعال بوديم. اگر ما کاري نمي کرديم قطعاً تحريم هاي سخت تري در مورد ايران انجام مي شد. ما موضع مان را عوض نکرديم. موضع اصولي ما اين است. به اظهارات روساي کشور ما بيشتر دقت کنيد و مطالب را از رسانه هاي روسيه به طور مستقيم دريافت کنيد نه از طريق رسانه هاي ديگر.

سنايي نيز گفت؛ بايد دو واقعيت را در نظر گرفت. ارتباط دو کشور بسيار مهم است. اين دوره دوره يي مهم است و ظرفيت بالايي بين دو کشور وجود دارد، که گسترش آن به نفع روابط دو کشور است. اما دغدغه هايي وجود دارد که در سوالات بازتاب داشت. اين دغدغه ها در ميان دست اندرکاران کشور هم هست. اميدواريم جدي گرفته شود و راهکارهايي براي رفع اين دغدغه ها پيش بيني شود. اگر اين دغدغه ها جدي گرفته شود به گسترش روابط بسيار کمک مي کند.
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.