واكنش مجلس و دولت به ادعاي بي اساس 'نادران'

تهران - دفتر رييس جمهور ادعاي بي اساس يك نماينده مجلس مبني بر ديدار اسفنديار رحيم مشايي مشاور و رييس دفتر رييس جمهوري با سفير سابق آمريكا در رژيم صهيونيستي و همچنين اتهامات مطرح شده از سوي اين نماينده درباره دومين همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور را تكذيب كرد.

دفتر رييس‌جمهوري تاكيد كرده است كه حق قانوني خود براي پيگيري قضايي اين موضوع را محفوظ مي‌دارد.

**هيات رييسه مجلس بايد به 'نادران' تذكر مي داد

معاون پارلماني رييس جمهوري در واكنش به ادعاي الياس نادران در جلسه علني روز يكشنبه مجلس با اشاره به اينكه در قالب سوال از وزير خارجه مسايل فرعي و جزيي را به مسايل اصلي تبديل كردند، گفت: از تريبون رسمي مجلس اتهاماتي را مطرح كردند كه در هيچ جايي ثابت نشده است.

محمدرضا ميرتاج الديني در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: در فضاي انسجام، وحدت و يكدلي بين مجلس و دولت، پس از بيانات و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب، انتظار نداشتيم كه دوباره عده اي بخواهند فضاي صميمي را با طرح برخي موضوعات فرعي مخدوش كنند.

وي با يادآوري اينكه شاهد آثار خوشايند و مثبت همراهي و همدلي بين مجلس و دولت بوديم، اظهار داشت: برخي چنين انسجام و وحدت را بر نمي تابند و آن را نمي خواهند.

وي متذكر شد اين در حالي است كه رهبر انقلاب در ديدار با دانشجويان تاكيد داشتند كه مسايل فرعي و جزيي را به مسايل اصلي نظام تبديل نكنيد اما شاهد خلاف اين موضوع در جلسه امروز مجلس بوديم.

معاون پارلماني رييس جمهور گفت: طرح و بيان اين موضوع كه در هتلي در نظام جمهوري اسلامي ايران كه زيرمجموعه بنياد مستضعفان است، مسايل خلاف شرع اتفاق افتد، موضوعي است كه در هيچ محكمه شرعي ثابت نشده و خلاف است.

ميرتاج الديني با بيان اينكه مسايل مطرح شده به بهانه سوال از متكي مربوط به موضوعات گذشته بود، ادامه داد: پيوند آن به مسايل جديد هيچ ربطي به موضوع سوال نداشت و نوعي خروج از موضوع سوال به حساب مي آمد.

معاون پارلماني رييس جمهور گفت كه بايد هيات رييسه مجلس اين موضوع را در طرح سوال از وزير مديريت مي كرد تا سوال دقيقا در راستاي موضوعي باشد كه پيش از آن در كميسيون تخصصي سوال شده و نماينده مجلس از آن قانع نشده است.

به گفته وي، طرح سوال جديد به بهانه سوال قبلي خروج از آيين نامه داخلي مجلس به شمار مي رود كه بايد در اين مورد تذكر داده مي شد تا ناطق را به متن سوال قبلي خود بازمي گرداند كه اين كار نيز در مجلس انجام نشد.

ميرتاج الديني تصريح كرد: ما انتظار داريم كه وحدت و همدلي بين مجلس و دولت حفظ شود چرا كه مسايل اصلي و مهم كشور جز با همراهي و همدلي بين اين دو قوه و همفكري و تعامل منطقي و شايسته قابل حل نيست.

** هيات رييسه مجلس بايد از سوالات خارج ازموضوع نادران جلوگيري مي كرد

واكنش ها به ادعاي 'نادران' منحصر به دولت نماند و جمعي از نمايندگان مجلس نيز تاكيد كردند كه مسايل مطرح شده توسط نادران در قالب پرسش از وزير خارجه ربطي به سوال از منوچهر متكي نداشت.

نماينده مردم بابل درمجلس شوراي اسلامي گفت: هيات رييسه بايد بر اساس آيين نامه از طرح اين موارد جلوگيري مي كرد.

علي كريمي فيروزجايي در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا افزود: مسايل مطرح شده توسط نادران در خصوص همايش بزرگ ايرانيان و تعيين نماينده‌هاي ويژه توسط رييس جمهور در سياست خارجي مسايل جديدي بود كه در سوال از وزير خارجه مطرح نشده بود.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه فضاي حاكم بر جلسه علني روز يكشنبه مجلس ارتباطي به مسايل مطرح شده نداشت، اظهار داشت: آنچه كه مبني بر سوال از متكي بود با مسايل مطرح شده متفاوت بود.

وي تصريح كرد: طبيعي است كه در چنين شرايطي وزير خارجه نيز پاسخگوي اين سخنان و سوالات خارج از موضوع نبود چرا كه موارد سوال از وزير، مسايل ديگري بود.

وي ادامه داد: مجموعه رفتار، كردار و اعمال مسوولين و كارگزاران نظام كه منجر به ايجاد اختلاف، درگيري، تنش و برهم زدن آرامش كشور شود، مورد تاييد نيست.

** كساني كه وحدت بين دولت و مجلس را به هم مي زنند در مقابل مردم پاسخگو باشند

عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس نيز گفت: كساني كه با عقده، حسادت و احساسات به جوسازي ميان دولت و مجلس مي‌پردازند و مي‌خواهند جو آرامش و وحدت را به هم بزنند بايد در برابر ملت پاسخگو باشند.

'سيدعلي بزرگواري' با انتقاد از اظهارات ' الياس نادران ' نماينده تهران در جريان طرح سوال از 'منوچهر متكي‌ ' وزير امورخارجه اظهار داشت: متاسفانه در جريان بررسي اين موضوع مسايلي مطرح شد كه هيچ ارتباطي به سوال اوليه نادران نداشت.

وي با بيان اينكه اين موضوع ناشي از مديريت نادرست جلسه علني بود، گفت: در جريان طرح اين مسايل مجلس فاقد نظم بود و نمايندگان توجه چنداني به مسايل مطرح شده از سوي نادران نداشتند.

اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس، طرح مسايل غيرمرتبط با سوال نادران را ' از پيش طراحي شده' و ' با برنامه قبلي' دانست و گفت: نمايندگان اصولگرايي كه با نادران همراه هستند و نيز طيف فكري اصلاح طلبان مجلس با اين كار همراهي كردند.

وي با طرح اين موضوع كه چرا اجازه داده مي شود از تريبون رسمي مجلس به يك قوه توهين شود، اظهار داشت: پروژه برخورد با وزارت امور خارجه در راستاي حسادت‌هايي است كه برخي نسبت به كارهاي كلان دولت دارند.

اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس، برگزاري همايش ايرانيان خارج از كشور را در راستاي ايجاد تعامل و همدلي بين ايرانيان داخل و خارج كشور و مقابله با تبليغات و فضاسازي سنگين غرب عليه جمهوري اسلامي ايران دانست و گفت: اين دسته از منتقدان منتظر فرصت هستند تا به هر ترتيبي شده به دولت نيش بزنند.

بزرگواري تاكيد كرد: در فضايي كه رهبري انقلاب همه را به وحدت و همدلي دعوت مي كند، كساني از اين فرمان پيروي مي كنند كه به طور كامل مطيع امر رهبري هستند.

وي در ادامه اظهار داشت: دولت براي رفع سوء تفاهم‌ اين دسته از نمايندگان پيش قدم شود و با ارتباط گيري بيشتر با اين گروه از نمايندگان اصولگرا روشنگري لازم را انجام دهد.

نماينده مردم كهگلويه در مجلس با تاكيد بر اينكه تريبون رسمي مجلس نبايد وسيله‌اي براي اتهام زني به ديگران باشد، اظهار داشت: اگر نادران در خصوص اتهاماتي كه به مشايي وارد كرده است سند و مدركي دارد، بايد آن را به مراجع ذي ربط ارايه دهد نه اينكه آن را از صحن علني مجلس بيان كند.

وي گفت : نادران اگر مقابل استدالال ها و پاسخ مشايي ، ادله قابل قبولي دارد، مي‌تواند در يك مناظره عمومي آن را مطرح كند و در اين صورت تصميم گيرنده نهايي مردم خواهند بود.

اين نماينده اصولگراي مجلس تصريح كرد: طبق نظر امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامي تضعيف قوا به هيچ وجه جايز نيست و با توجه به سخنان اخير رهبري انقلاب درباره وحدت و نشست صميمي اخير دولت و مجلس، نبايد كاري كرد كه بار ديگر فضاي روابط دو قوه به سمت مواضع قبل بازگردد.

بزرگواري در عين حال كه نظارت و سوال را حق نمايندگان دانست، تاكيد كرد: اين نظارت به معني وارد ساختن توهين و اتهام به ديگران بدون ارايه سند و مدرك نيست بلكه بايد عقلاني عمل كرد.

** نمي‌توان به‌ بهانه نماينده بودن به ديگران اتهام زد

عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس با انتقاد از اظهارات ' الياس نادران' نماينده تهران در جريان طرح سوال از وزير امورخارجه اظهار داشت: نمايندگان نمي‌توانند به صرف آزاد بودن در ايفاي وظايف نمايندگي بدون ارايه سند به ديگران اتهام بزنند.

'محمدجواد ابطحي' اظهار داشت: سوال نادران از منوچهر متكي وزير امور خارجه در خصوص آزادي دو تبعه بازداشت شده ايراني در ايتاليا بود اما در جريان بررسي اين طرح در صحن علني مجلس، از محدوده اين سوال خارج شد.

نماينده مردم خميني شهر در مجلس خاطر نشان كرد: طبق قانون آيين نامه داخلي مجلس، طرح سوال محدوده خاصي دارد و وزير مربوطه مخير است در حيطه سوال مطرح شده پاسخگو باشد.

وي با تاكيد بر اينكه سوال نمايندگان از وزيران پيش از طرح در صحن علني مجلس در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مطرح و بررسي مي شود تاكيد كرد: توضيحات نمايندگان درصحن علني نبايد خارج از چارچوب سوال مطرح شده باشد.

ابطحي گفت: اين جلسه، جلسه محاكمه دستگاه ديپلماسي نبود بلكه حيطه اظهارات نادران به عملكرد حوزه رياست دفتر رييس جمهور و همايش ايرانيان خارج از كشور باز مي گشت.

اين نماينده اصولگراي مجلس تاكيد كرد: وزير امور خارجه مسووليتي در مسايل مربوط به شوراي عالي ايرانيان و نيز همايش ايرانيان خارج از كشور نداشت كه بخواهد در اين جلسه از خود دفاع كند.

ابطحي تصريح كرد: جلسه سوال نادران از متكي درحقيقت براي حمله به دولت بدون ارايه سند و مدرك و زدن حرف‌هاي غيرمستندي است كه سايت ها و پايگاه هاي خبري پيش از اين آنها را مطرح كرده بودند.

عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس گفت: هرچند نمايندگان بايد نسبت به مسايل جامعه هوشيار باشند اما اين موضوع با زير سوال بردن عملكرد نهادهاي مختلف و طرح اتهامات بدون ارايه مدرك متفاوت است.

ابطحي اظهار داشت : نادران بايد براي اتهامي كه به مشايي در خصوص مذاكره با سفير سابق آمريكا در رژيم صهيونيستي وارد كرده است، اثبات كند و در برابر حرف هاي خود پاسخگو باشد.

وي تاكيد كرد: اگر نادران سندي در اين زمينه دارد بايد آن را مجلس و دستگاه هاي ذي ربط براي پيگيري ارايه كند.

نماينده خميني شهر گفت: نمايندگان نمي‌توانند به صرف آزاد بودن در ايفاي وظايف نمايندگي بدون ارايه سند به ديگران اتهام بزنند.

وي افزود: در شرايط كنوني كه همه قوا بايد راه تعامل را در پيش گيرند، چنين موضعگيري‌هايي مورد رضايت رهبر معظم انقلاب نيست.

** در شرايط حاضر بايد به سمت وحدت حركت كنيم

نماينده مردم رباط كريم در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اظهارات خارج از موضوع ' الياس نادران ' نماينده تهران در جريان طرح سوال از وزير امور خارجه گفت: در شرايط حاضر و با توجه به توصيه رهبر انقلاب به حفظ وحدت، بايد به سمت اخوت و وحدت بيشتر قوا حركت كنيم.

'حسن نوروزي ' اظهار داشت: متاسفانه نادران در جريان طرح سوال خود از موضوع سوال خارج شد و مباحثي خارج از طرح سوال در جلسه علني مجلس مطرح كرد.

وي خروج از موضوع سوال را تخلف از آيين نامه داخلي مجلس ارزيابي كرد و افزود: رييس مجلس بايد نسبت به اين مساله تذكر مي داد و از نادران مي خواست كه به محور اصلي سوال برگردد كه متاسفانه چنين اتفاقي نيافتاد.

نوروزي افزود:البته برخي از نمايندگان به اين مساله معترض بودند اما تذكرات آنان از سوي رييس جلسه پذيرفته نشد.

اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس اظهار داشت: هرچند نمايندگان طبق قانون اساسي در اظهار نظر و ايفاي وظايف نمايندگي آزاد هستند اما بايد مستند و با ارايه مدرك سخن بگويند.

نوروزي با اشاره به اتهام زني نادران به مشايي مبني بر مذاكره وي با سفير سابق آمريكا در سرزمين‌هاي اشغالي افزود: بهتر است كه اگر فردي مدرك و دلايل محكمه پسندي دارد به جاي طرح آن از صحن علني، به دستگاه قضاييه و ساير مراجع ذي ربط ارايه كند تا مساله پيگيري شود..../تحلیل:ایرنارپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.